سه شنبه , 16 جولای 2019
خبر های جدید

سازمان همایش

رئیس همایش: 

دکتر-کرباسی-1-1

دکتر علیرضا کرباسی

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس دانشگاه تربت حیدریه

دبیر علمی همایش:

دکتر مسعود علی پناه

دانشیار دانشگاه تربت حیدریه و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه

دبیر اجرایی:

مهندس مسعود اتحادی

مدیر انفورماتیک دانشگاه تربت حیدریه

مسئول دبیرخانه:

آرزو علومی

کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۵۲۲۹۹۶۳۴

داخلی :۱۲۴

شماره همراه : ۰۹۳۶۵۷۴۸۰۱۵

کمیته اجرایی:

محمود قائمی زاده ( مسئول طراحی و پشتیبانی سایت، عضو کمیته اجرایی همایش ، داخلی ۱۵۴)

مهندس سعید شیبانی(عضو کمیته اجرایی)

مهندس محمدافکاری (عضو کمیته اجرایی)

مهندس حامد موسوی (عضو کمیته اجرایی)

مهندس حمید علیزاده ( عضو کمیته اجرایی)