سه شنبه , 16 جولای 2019
خبر های جدید

ثبت نام نهایی مقالات پذیرفته شده

محققین گرامی که چکیده مقالات آنها پذیرفته شده است، لازم است پس از پر کردن فرم مشخصات پدیدآور، آنرا به همراه اصل مقاله، تصویر فیش واریزی و تصویر کارت دانشجویی (در صورت استفاده از تخفیف دانشجویی) حداکثر تا تاریخ دوشنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ به ایمیل همایش ارسال نمایند.

Email: 1404@torbath.ac.ir

دریافت فرم مشخصات پدیدآور