سه شنبه , 16 جولای 2019
خبر های جدید

راهنمای حمایت کنندگان

اشخاص حقیقی یا حقوقی که تمایل به حمایت مادی یا معنوی در برگزاری این همایش را دارند می‌توانند با شماره ۰۹۳۶۵۷۴۸۰۱۵– دبیرخانه همایش- تماس و ما را در انجام این مهم یاری رسانند. قطعاً در اختتامیه همایش از ایشان به نحو مقتضی تفدیر خواهد شد.