دوشنبه , 24 ژوئن 2019
خبر های جدید

مقالات پذیرفته شده

چکیده مقالات پذیرفته شده اولین همایش چشم انداز منطقه تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴ را می توانید از لینک های زیر دریافت نمایید

چکیده مقالات پذیرفته شده به فرمت Word


چکیده مقالات پذیرفته شده به فرمت PDF

نحوه پرداخت هزینه مقالات و تکمیل فرآیند ارسال مقاله

ضمن سپاس و تشکر از ارسال مقاله به “ اولین همایش چشم انداز منطقه تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴” به استحضار می رساند مقالات فوق مورد پذیرش کمیته علمی همایش قرار گرفته و امتیاز لازم جهت “چاپ” در کتاب “چکیده مقالات همایش چشم انداز تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴” را کسب نموده اند لذا در صورت تمایل نسبت به چاپ مقاله فوق الذکر نسبت به واریز مبلغ ۷۵۰۰۰ هزار تومان(دانشجویان ۴۵۰۰۰ هزار تومان ) به شماره حساب ۲۱۷۷۲۰۱۷۰۰۰۰۱ به نام عواید اختصاصی دانشگاه تربت حیدریه نزد بانک ملی و ارسال فیش بانکی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ از طریق سایت همایش اقدام نمایید تا پیش از فوت وقت نسبت به صفحه بندی و چاپ کتاب مقالات(که در روز همایش رونمایی خواهد شد) اقدامات لازم صورت پذیرد. شایان ذکر است نتایج نهایی “سخنرانی، پوستر” مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ اعلام خواهد شد.