دوشنبه , 24 ژوئن 2019
خبر های جدید

نتایج نهایی مقالات پذیرفته شده در اولین همایش تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴

ضمن تشکر از محققین گرامی نتایج نهایی(لیست سخنران، سخنران رزرو، پوستر) چکیده مقالات ارسالی در لینک زیر قابل دریافت می باشد.

شایات ذکر است کلیه محققینی که ارائه آنها به صورت سخنرانی و یا سخنرانی رزرو می باشد می باید فایل پاور پورینت خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۰۷-۱۱-۱۳۹۳ به آدرس ایمیل همایش ارسال نمایند.

(۱۴۰۴@torbath.ac.ir   آدرس ایمیل همایش)

Untitled

 دریافت فایل نتایج نهایی همایش تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴ (لیست سخنران،سخنران رزرو، پوستر)