دوشنبه , 24 ژوئن 2019
خبر های جدید

دیدار کمیته راهبردی همایش با مسئولان شهرستان

جلسه کمیته راهبردی همایش فرصت‌ها و چالش‌های تربت حیدریه در افق ۱۴۰۴ با مسئولین نهادهای مختلف شهرستان برگزار گردید.

اداره ورزش و جوانان

در این جلسه که با حضور معاونت محترم اداره جناب آقای رضایی و سرکار خانم علی پور و اعضای کمیته راهبردی همایش برگزار گردید ، اداره ورزش و جوانان تمایل خود را برای فعالیت در همایش و ارائه مقالات و همچنین همکاری در بخش داوری مقالات اعلام نمود. همچنین قرار شد این اداره جلسه ای با حضور روسای هیئت‌های ورزشی و مدیران باشگاهها برگزار و نسبت به جذب حمایت های مادی و معنوی اقدام نماید.

بهزیستی

این جلسه با حضور ریاست، معاونت و مسئول مشارکت‌های مردمی اداره بهزیستی و اعضای کمیته راهبردی همایش برگزار گردید. حاضرین جلسه توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی را مورد تاکید قرار داده و پیشنهاد شد در انتخاب محورهای همایش به مسایل اجتماعی نیز توجه گردد. از جمله توافقات حاصل شده در این جلسه تشکیل کارگروه تخصصی در اداره بهزیستی برای بررسی مقالات از نقطه نظر آسیب‌های اجتماعی و دعوت از مسئولین بهزیستی استان و کشور برای شرکت در همایش بود.

شرکت گاز

جلسه با حضور ریاست شرکت گاز آقای مهندس کامل و اعضای کمیته راهبردی همایش برگزار گردید. در این جلسه شرکت گاز موافقت کرد تا با شرکت‌های زیر مجموعه خود جلسه ای تشکیل داده و در خصوص ارائه مقالات و استفاده این شرکت‌ها از غرفه‌های نمایشگاه در روز همایش و حمایت از این شرکت‌ها گفتگو نموده و نتیجه را به دبیرخانه همایش اطلاع دهند.

مدیریت محترم شرکت گاز قول همکاری و مساعدت مالی را با هزینه شخصی نیز دادند.

فنی و حرفه ای

جلسه با حضور معاونت محتمر فنی و حرفه ای جناب مهندس عابدی و اعضای کمیته راهبردی همایش تشکیل گردید.

با توجه به اهمیت موضوع آموزش فنی و حرفه ای در توسعه و پیشرفت علمی و اقتصادی ارائه راهکارهای نوین در این بخش مورد توجه همایش است. درهمین راستا فنی حرفه ای عهده دار ساماندهی فراخوان و داوری مقالات در این بخش گردید.

همچنین مصوب شد این اداره با آموزشگاههای آزاد زیر مجموعه خود جهت فراخوان و حمایتهای مالی جلساتی برگزار ونتایج را به دبیرخانه همایش ارسال ارائه دهد.

اداره کار

کارگروهی با حضور کارشناسان اداره کار و برای تعیین محورها و نیز کمک به همایش در این اداره تشکیل شد و مقرر شد در جهت بهبود نتایج کار، این اداره راهکارهای خود را به صورت دوره ای به دبیرخانه همایش ارسال نماید.

همچنین مسئولین این اداره قبول کردند تا جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی شهرستان تشکیل داده و از آنان برای همکاری در همایش دعوت نمایند.

آب و فاضلاب روستایی

جلسه با حضور معاونت محترم این اداره برگزار شد و مقرر شد با اداره مرکزی استان در خصوص جذب حمایت های مالی و دعوت از مدیران مکاتبه گردد.

همچنین یک کارشناس از این اداره برای حضور در هیئت داوران نیز به دبیرخانه همایش معرفی می‌گردد.

تامین اجتماعی

جلسه با حضور جناب آقای هادوی رئیس تامین اجتماعی و کمیته راهبردی همایش برگزار گردید . دراین نشست پیرامون محورهای برگزاری همایش گفتگو شد. در پایان ریاست محترم تامین اجتماعی قول به همکاری فرهنگی و معنوی در همایش و مکاتبه با مرکز جهت اخذ مجوز همکاری مادی را دادند.

اداره اوقاف

جلسه ای با حضور حجت الاسلام لطفی در محل اداره اوقاف برگزار گردید و ایشان در خصوص چالشهای توسعه تربت حیدریه و نیز مشکلات پیش روی جذب سرمایه و استفاده از امکانات وقفی تربت حیدریه صحبت نمودند. جناب لطفی همچنین قول همکاری علمی و معنوی با همایش را دادند.

اداره هواشناسی

جلسه با حضور رئیس و کارشناسان این اداره تشکیل و این اداره قول همکاری علمی با همایش را داد.

بیمه ایران

جناب حداد ریاست بیمه ایران پذیرفتند تا در صورت اخذ مجوز از مرکز با استفاده از غرفه های همایش با همایش همکاری داشته باشند.

بانک سینا

جناب آقای مجیدزاده ریاست محترم بانک سینا قول دادند تا در صورت موافقت سرپرستی از همایش حمایت مادی کنند.

فرهنگ و ارشاد

آقای نجفی ریاست محترم فرهنگ و ارشاد قول مساعدت و پشتیبانی معنوی از همایش را دادند.

دارایی

جلسه در اداره مالیات و دارایی شهرستان با حضور ریاست محترم اداره برگزار گردید و ایشان پیشنهاداتی در خصوص محورهای همایش و مقالات ارائه نموده و قول همکاری معلمی با همایش را دادند.